جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث پست هوايي چاه شماره 2و روشنايي خيابان مس 2 در شهرك صنعتي ورزقان

استان:‌
شماره آگهی :‌11/11279
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/05/7
پایان مناقصه :‌98/5/12

شرح اگهی

Base64