جزییات مناقصه/مزایده
 

فراخوان شناسايي و ارريابي عامل توسعه خوشه فرش و تابلو فرش تبريز

استان:‌
شماره آگهی :‌11/12729
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/5/07
پایان مناقصه :‌98/5/12