جزییات مناقصه/مزایده
 

تهيه و اجراي آسفالت و لكه گيري در شهرك صنعتي هشترود

استان:‌
شماره آگهی :‌11/11812
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/5/2
پایان مناقصه :‌98/5/9