جزییات مناقصه/مزایده
 

فراخوان شناسايي و ارزيابي عامل توسعه خوشعه فرش و تابلو فرش تبريز

استان:‌
شماره آگهی :‌11/12729
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/05/7
پایان مناقصه :‌98/5/12

شرح اگهی

Base64