جزییات مناقصه/مزایده
 

لكه گيري در خيابان هاي شهرك صنعتي ميانه يك

استان:‌
شماره آگهی :‌11/11818
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/4/31
پایان مناقصه :‌98/5/5