جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث شبكه 20كيلوولت درناحيه صنعتي آخولا (خيابان مجاور واحد صنعتي پرديس صدراي سهند )

استان:‌
شماره آگهی :‌11/11818
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/4/31
پایان مناقصه :‌98/5/5