جزییات مناقصه/مزایده
 

مشاوره -نظارت فني خوشه كسب و كار صنايع چوبي و مبلمان مرند

استان:‌
شماره آگهی :‌11/11198
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/4/24
پایان مناقصه :‌98/05/02