جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث خيابان و تهيه و اجراي آسفالت و پلهاي فلزي جوبها در شهرك صنعتي عجبشير

استان:‌
شماره آگهی :‌102113
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/4/18
پایان مناقصه :‌98/4/20