جزییات مناقصه/مزایده
 

تهيه و اجراي آسفالت ولكه گيري در شهركهاي صنعتي هشترود و ميانه يك

استان:‌
شماره آگهی :‌11/9172
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/4/16
پایان مناقصه :‌98/4/25