جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث خط 20گيلو ولت هوايي و زميني در شهرك صنعتي تبريز 4

استان:‌
شماره آگهی :‌11/9172
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/4/16
پایان مناقصه :‌98/4/25