جزییات مناقصه/مزایده
 

واكاري و نگهداري فضاي سبزو خدمات در شهركها و نواحي صنعتي استان آذربايجان شرقي

استان:‌
شماره آگهی :‌11/8680
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/4/02
پایان مناقصه :‌98/4/06