جزییات مناقصه/مزایده
 

قطعه زمين صنعتي واقع در زون فلزي شهرك صنعتي تبريز 4(دوبر)با تسهيلات ويژه

استان:‌
شماره آگهی :‌1/8287
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/3/30
پایان مزایده :‌98/4/12