جزییات مناقصه/مزایده
 

خريد تجهيزات و تاسيسات تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي آيت ا...هاشمي رفسنجاني

استان:‌
شماره آگهی :‌11/7506
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/3/25
پایان مناقصه :‌98/4/01