جزییات مناقصه/مزایده
 

تجهيز چاه در شهرك صنعتي بستان آباد يك

استان:‌
شماره آگهی :‌11/6811
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/3/19
پایان مناقصه :‌98/3/22