جزییات مناقصه/مزایده
 

اجراي قسمتي از شبكه گازرساني در شهرك صنعتي بعثت

استان:‌
شماره آگهی :‌11/6768
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/3./20
پایان مناقصه :‌98/3/25