جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث خيابان وتهيه اجراي آسفالت و پلهاي فلزي جوبها در شهرك صنعتي عجبشير

استان:‌
شماره آگهی :‌11/6768
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/3/20
پایان مناقصه :‌98/3/25