جزییات مناقصه/مزایده
 

گازرساني در شهرك صنعتي تبريز 4 (فاز هايتك)

استان:‌
شماره آگهی :‌11/6768
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/3/20
پایان مناقصه :‌98/3/25