جزییات مناقصه/مزایده
 

اجراي پروژه توسعه خوشه حوله تبريز براي سال سوم (مربوط به صنايع كوچك )

استان:‌
شماره آگهی :‌11-5519
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/3/5
پایان مناقصه :‌98/03/11