جزییات مناقصه/مزایده
 

لوله گذاري خط تغذيه گاز در فاز توسعه شهرك صنعتي شهيد سليمي

استان:‌
شماره آگهی :‌11/4730
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/2/29
پایان مناقصه :‌98/3/01