جزییات مناقصه/مزایده
 

گازرساني در شهرك صنعتي ملكان (تكميل ايستگاه و قسمتي از شبكه )

استان:‌
شماره آگهی :‌11/4398
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/02/25
پایان مناقصه :‌98/02/27