جزییات مناقصه/مزایده
 

زيرسازي خيابان وتهيه و اجراي آسفالت در شهرك صنعتي آيت ا... هاشمي رفسنجاني

استان:‌
شماره آگهی :‌11/4116
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/2/24
پایان مناقصه :‌98/2/26