جزییات مناقصه/مزایده
 

نصب انشعابات و كنتورها و ساير تعميرات ضروري شهركهاي صنعتي سطح استان آذربايجان شرقي

استان:‌
شماره آگهی :‌11/3689
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/2/23
پایان مناقصه :‌98/2/28