جزییات مناقصه/مزایده
 

فراخوان شناسايي و ارزيابي عامل توسعه خوشه مبلمان مرند

استان:‌
شماره آگهی :‌11/3689
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/02/23
پایان مناقصه :‌98/2/28