جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث خيابان در قسمت كارگاههاي كوچك شهرك صنعتي مرند يك

استان:‌
شماره آگهی :‌11/3689
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/2/23
پایان مناقصه :‌98/2/28