جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث پستهاي هوايي و كابل كشي زميني در شهرك صنعتي قطعات فن آوري خودرو

استان:‌
شماره آگهی :‌11/38689
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/02/23
پایان مناقصه :‌98/2/28