جزییات مناقصه/مزایده
 

قسمتي ازشبكه توزيع آب فاز توسعه شهرك صنعتي شهيد سليمي

استان:‌
شماره آگهی :‌11/2726
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/2/15
پایان مناقصه :‌98/2/20