جزییات مناقصه/مزایده
 

گازرساني درشهرك صنعتي تبريز 4(فاز هايتك)

استان:‌
شماره آگهی :‌11/2726
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/2/15
پایان مناقصه :‌98/2/20