جزییات مناقصه/مزایده
 

گاز رساني درشهرك صنعتي ملكان (تكميل ايستگاه و قسمتي از شبكه )

استان:‌
شماره آگهی :‌11/2728
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/02/11
پایان مناقصه :‌98/2/14