جزییات مناقصه/مزایده
 

حصاركشي لاگون دفع پساب تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي شهيد رجائي

استان:‌
شماره آگهی :‌11/2728
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/2/11
پایان مناقصه :‌98/02/14