جزییات مناقصه/مزایده
 

نظافت ساختمان مركزي شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي

استان:‌
شماره آگهی :‌11/2116
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/02/05
پایان مناقصه :‌98/02/07