جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث خيابان در قسمت كارگاههاي كوچك شهرك صنعتي مرند يك

استان:‌
شماره آگهی :‌11/1393
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/02/02
پایان مناقصه :‌98/02/07