جزییات مناقصه/مزایده
 

زير سازي و جدول گذاري جهت احداث خيابان در شهرك صنعتي عالي نسب

استان:‌
شماره آگهی :‌11/1393
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/02/2
پایان مناقصه :‌98/02/7