جزییات مناقصه/مزایده
 

لوله گذاري در قسمت توسعه خيابان جديد در شهرك صنعتي اهر

استان:‌
شماره آگهی :‌1/13981
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/1/29
پایان مناقصه :‌98/1/31