جزییات مناقصه/مزایده
 

تهيه و حمل نهال جهت احداث فضاي سبز در سطح شهركهاي صنعتي استان آذزبايجان شرقي

استان:‌
شماره آگهی :‌11/521
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/01/21
پایان مناقصه :‌98/01/25