جزییات مناقصه/مزایده
 

آماده سازي و احداث خيابان و تهيه و اجراي آسفالت در ناحيه صنعتي صنايع دستي و گردشگري

استان:‌
شماره آگهی :‌102086
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌1397/12/13
پایان مناقصه :‌1397/12/16