جزییات مناقصه/مزایده
 

تكميل مخزن هوايي 50مترمكعبي در شهرك صنعتي ميانه 2

استان:‌
شماره آگهی :‌102087
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌1397/12/13
پایان مناقصه :‌1397/12/16