جزییات مناقصه/مزایده
 

اصلاح سيستم فرايندي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي شهيد رجايي

استان:‌
شماره آگهی :‌102087
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌1397/12/13
پایان مناقصه :‌1397/12/16