جزییات مناقصه/مزایده
 

تكميل عمليات برقداري پست فوق توزيع 132/20كيلوولت در شهرك صنعتي بعثت

استان:‌
شماره آگهی :‌102087
مناقصه گزار:‌مناقصه
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌1397/12/13
پایان مناقصه :‌1397/12/16