جزییات مناقصه/مزایده
 

لوله گذاري در قسمت توسعه خيابان جديد در شهرك صنعتي اهر

استان:‌
شماره آگهی :‌102085
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌1397/12/05
پایان مناقصه :‌1397/12/11