جزییات مناقصه/مزایده
 

نصب و انشعابات و كنتورهاو ساير تعميرات ضروري شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي

استان:‌
شماره آگهی :‌102085
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌1397/12/05
پایان مناقصه :‌1397/12/11