جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات شماره 23100

استان:‌
شماره آگهی :‌23100-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/07/27
پایان مناقصه :‌99/08/17