جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات شماره 22687

استان:‌
شماره آگهی :‌22687-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني،برنامه ريزي و صنايع كوچك
شروع مناقصه :‌99/07/21
پایان مناقصه :‌99/08/10