جزییات مناقصه/مزایده
 

اتصال خط انتقال به شبكه توزيع آب شهرك صنعتي نيرومند اسكو

استان:‌
شماره آگهی :‌21796-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/07/12
پایان مناقصه :‌99/07/24