جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات شماره 21670

استان:‌
شماره آگهی :‌21670-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/07/14
پایان مناقصه :‌99/07/29