جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات شماره 20725

استان:‌
شماره آگهی :‌20725-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/07/08
پایان مناقصه :‌99/07/23