جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات شماره 20373

استان:‌
شماره آگهی :‌20373-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/07/05
پایان مناقصه :‌99/07/19