جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات شماره 3418

استان:‌
شماره آگهی :‌3418-د
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني و صنايع كوچك
شروع مناقصه :‌99/06/26
پایان مناقصه :‌99/07/12