جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات شماره 18744

استان:‌
شماره آگهی :‌18744-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني و توسعه مديريت و منابع
شروع مناقصه :‌99/06/26
پایان مناقصه :‌99/07/12