جزییات مناقصه/مزایده
 

اتصال خط انتقال به شبكه توزيع آب شهر صنعتي اسكو

استان:‌
شماره آگهی :‌18246-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/06/22
پایان مناقصه :‌99/07/05