جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات شماره 17565

استان:‌
شماره آگهی :‌17533-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/06/17
پایان مناقصه :‌99/07/01